Brodahls Gummivarefabrik

Fabrikken ble grunnlagt i 1915 av Anders Brodahl. Dette var den første fabrikken i Norge som fremstilte gummiballer til lek i alle størrelser. Det ble også produsert såleplater, gummisåler og reparasjonsmaterialer til gummifottøy, og tekniske gummivarer som tetningslister, teknisk gummi og svampegummi for både medisinsk og industrielt behov.

På halvannet år klarte fabrikken å utkonkurrere importmarkedet på gummiballer, og tok etter hvert opp konkurransen i Sverige. I tillegg ble produktene eksportert til bl.a. England, Finland og Danmark. I 1951 beskjeftiget bedriften ca 50 arbeidere, men etter hvert ble konkurransen fra Asia for stor og i 1989 ble produksjonen stanset. Da ble eiendomsselskapet Brodahl A/S opprettet og bygget ble leid ut til forskjellige aktører. Dette gikk konkurs og bygningen ble kjøpt opp av Union Eiendom i 1993-94. Siden har bygget vært utleid, de siste årene til Galleri Athene, Glasshytta og forskjellige kulturelle virksomheter.

Bygget skulle egentlig rives til fordel for en park, men ble funnet verdt å ta vare på som en del av Gamle Grønland og Drammens industrihistorie. I løpet av 2015 ble bygget rehabilitert, med tennisbane og flerbrukspark på taket, bar og restaurant i første etasje, pluss de andre leietagerne Glasshytta, Galleri Athene og et kreativt kontorfellesskap, vil bygget fremstå som en urban grønn lunge blant boliger og kontorbygg.

Velkommen til oss!